Mattrygghet

Ingen god ide å bruke tomme ølbokser eller hermetikkbokser i matlagingen. Les hvorfor her:

Tilslutt noen velmente formaninger om hygiene - dette kan ikke sies for ofte: Rått kjøtt kan inneholde helsefarlige bakterier og parasitter. Skikkelig varmebehandling eller nedfrysing i minst 24 timer tar knekken på parasitter og en del bakterier. Spis aldri rått kjøtt med mindre du er 100 % sikker på at det er oppbevart og behandlet forsvarlig. Rått kjøtt skal se friskt ut og lukte godt.

I tillegg er god hygiene viktig. Vask hendene godt med flytende såpe og vann, minst 20 sekunder. Vask alltid hendene før og etter matlaging og spising, etter toalettbesøk, etter å ha tatt i penger, brukte bleier, kjæledyr eller hostet/nyst.

I tillegg må du vaske kniv og fjøl grundig, både før og etter behandling av rått kjøtt. Hold rå og behandlet mat fra hverandre. Ikke bruk samme fjøl eller kniv, men bytt redskap eller vask redskapen godt når du bytter mellom råvarer, og mellom rå matvarer og behandlet mat. Hold kjøkkenbenken ren og ryddig, og det er lurt å bytte oppvaskklut 1 gang om dagen. Oppvaskbørsten kan du kjøre i oppvaskmaskinen. Og sist, men ikke minst: sjekk temperaturen i kjøleskapet. Den bør være 4 °C eller lavere.

Inntak av omega-3 fettsyrer 

Vurdering av eventuell helsefare ved inntak av harske marine oljer (Kilde: Mattilsynet)

http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40083&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref54_40088_54_40083_
40083.artSectionId=11420&_piref54_40088_54_40083_40083.articleId=
96244&nav


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar